лікування ураження лицевого нерва (VII черепного нерва)

Шифр по МКХ-10

G 51

Назва захворювання

Класифікація:

G 51.0 – параліч Белла
G 51.1 – запалення ганглія колінця
G 51.2 – синдром Мелькерсона-Розенталя
G 51.8 – інші ураження лицевого нерва
 
За ступенем ураження (з урахуванням виразності клінічних симптомів та даних електрозбудливості):
 • легкий;
 • середньої тяжкості;
 • тяжкий.
 
По періоду захворювання:
 • гострий період (до 14 днів);
 • підгострий період (до 1 місяця);
 • відновний період (до 3 місяців)
 • хронічна форма захворювання (остаточні явища парезу м¢язів, контрактури та патологічні сінкінезії).

Діагностика на санаторно-курортному етапі

Основні клінічні критерії: порушення симетрії обличчя, перекіс обличчя у здоровий бік, симптом Бела, прозопарез.

Обов’язкові лабораторні дослідження
 • Загальний аналіз крові (при відхиленні від норми дослідження повторювати 1 раз у 10 днів)
 • Реакція Васермана (RW),
 • Цукор крові.
 • Загальний аналіз сечі
 • Біохімічні дослідження крові (загальний білок, білкові фракції, ліпідограма, коагулограма)
 
Обов’язкові інструментальні дослідження
 • реоенцефалограма (РЕГ) або транскраніальна доплерографія головного мозку (ТКДГ)
 • електронейроміографія (ЕНМГ)
 • КГ, МРТ, ЕхоЕг (за показаннями)
 
Додаткові інструментальні і лабораторні дослідження проводяться залежно від супутніх захворювань і тяжкості основного захворювання.
 
 
Консультації фахівців: консультація офтальмолога (очне дно), отоларинголога

Санаторно-курортне лікування

Основні терапевтичні ефекти, які очікуються – відновлення функції нерва та симетрії обличчя.

Дієта: вільна.
 
Санаторний режим: ІV
 
Кліматотерапія: загальна
 
Руховий режим:ранкова гігієнічна гімнастика, лікувальна гімнастика мімічних м'язів активно-пасивна, активна перед дзеркалом, артикуляційна гімнастика (з урахуванням тяжкості процесу, ступеню втрати функції уражених м'язів, наявності ускладнень).
 
Пелоїдотерапія: Грязьові аплікації на комірцеву зону та уражену половину обличчя в слаботепловій дозі: температура грязі 38-40 о С, тривалість сеансу 20 хвилин. На курс лікування 10 - 12 - 15 процедур, які проводяться через добу або 5 днів в тиждень.
При наявності контрактур грязь накладають на комірцеву зону та здорову половину обличчя в слаботепловій дозі, тривалість процедури 20 - 30 хвилин, курс лікування 10 - 12 процедур щоденно або через добу. Можливе використання озокеритових або парафінових аплікацій при температурі 45 - 50° за тією ж методикою.
 
Бальнеотерапія:
 •  При наявності під час електродіагностики кількісних змін зі зниженням електрозбудливості або часткової реакції переродження типу А або Б використовують сірководневі мінеральні води. Призначують загальні мінеральні ванни та зрошення обличчя та шиї (при одночасному призначенні зрошення проводиться перед загальною ванною за 40-60 хвилин). Лікувальний вплив проводиться з урахуванням віку хворого, тривалості захворювання та здійснюється у трьох режимах.
 
1) Режим слабкої дії – концентрація сірководню 150 мг/л, тиск струї 0,5 – 1 атм, температура води 38 – 39 о С, тривалість процедури 8-10 хвилин, курс лікування 12 – 14 процедур.
2) Режим помірної дії – концентрація сірководню 150 мг/л, тиск струї 1 – 1,5 атм, температура води 38 – 39 о С, тривалість процедури 12-15 хвилин, курс лікування 12 – 15 процедур.
3) Режим інтенсивної дії – концентрація сірководню 150 мг/л, тиск струї 1,5 – 2 атм, температура води 39 – 40 о С, тривалість процедури 12-15 хвилин, курс лікування 15 – 20 процедур.
 
При призначенні тільки зрошень вони проводяться 2 дні підряд з перервою на 3-й. Після процедури зрошення проводяться укутування ураженої половини обличчя пов'язкою з махрового рушника.
 • Загальні мінеральні ванни хлорідно-натрієві слабкої концентрації 20 - 30 г/л, температурою 35 - 36° С, тривалість 12 – 15 хвилин. Курс лікування – 10 -12 ванн через добу або 2 дні підряд з перервою на 3 добу.
 • Загальні мінеральні ванни йодо-бромні концентрацією 50мг/л натрію йодіду, 125 мг/л калію броміду, температурою 35 - 37°, тривалість 8 – 15 хвилин. Курс лікування – 10 -12 ванн через добу або 2 дні підряд з перервою на 3 добу.

Апаратна фізіотерапія:

 • При наявності контрактур м'язів обличчя або схильності до них на проекційну зону спазмованих м'язів як хворої сторони, так і здорової (де також може бути спазмованість м'язів) назначають ультрафонофорез 5% мазі трилону Б. Методика контактно-лабільна. Режим імпульсний. Інтенсивність звукового потоку 0,2 – 0,4 Вт/см2. Тривалість процедури – 10 хвилин. Курс лікування 10 - 15 процедур щоденно.
 • Електрофорез лідази та нікотинової кислоти полумаскою Бергоньє: лідазу, розведену у буферному розчині, вводять з аноду, який розташовують на ураженій половині обличчя; 1% розчин нікотинової кислоти – з катоду, який розташовують на потилиці. Щільність струму – 0,01 мА/см2, тривалість сеансу – 15-20 хвилин. На курс лікування 10 процедур щоденно або через добу.
 • Електростимуляція ствола та гілок нерва з використанням СМТ. Перед проведенням електростимуляції необхідно провести електродиагностику (у випадках виявлення кількісних змін зі зростанням електрозбудливості електростимуляцію проводити не слід). Використовуються ІІ (ПП) і ІІІ (ПН) роди роботи. Методика однополюсна. Вплив проводиться на мімічні м'язи ураженої половини обличчя. Тривалість процедури залежить від кількості стимулюємих точок і може коливатися від 5 до 30 хв При легкій ступені ураження тривалість процедури є більшою, при тяжкій – значно коротше. Стимуляція м’яза проводиться 1-2 хвилини з відпочинком 2-3 хвилини. За одну процедуру проводиться 2-3 послідовних зміни. Курс лікування – 15-20 процедур щоденно з попереднім (за 30 хвилин) введенням стимуляторів медіаторного ряду.
Лікування постневритичних контрактур мімічних м'язів:
 
Ампліпульстерапія та ультразвукова терапія через добу.
При ампліпульстерапії електроди розміром 2,5 на 2,5 см розміщують: перший на 2 см позаду від кута нижньої щелепи, другий – на 2 см вище першого. Режим перемінний. Рід роботи І (ПМ), частота 150Гц, глибина модуляцій 50%, 3-5 хвилин, потім ІV (ПЧ), частота 70Гц, глубина модуляцій 75%, 3-5 хвилин. Сила струму – до появлення відчуття помірної вібрації (10-12 мА). Вплив по черзі зліва та справа. Курс лікування 8 -10 процедур, через добу.
 
Ультразвукова терапія проводиться випромінювачем площиною 4 см2 на 2 см позаду від кута нижньої щелепи, по черзі справа та зліва. Інтенсивність 0,2 Вт/ см2, режим постійний, тривалість на поле по 5 хвилин. Курс лікування 8 – 10 процедур, через добу.
Спочатку на область проекції верхніх шийних симпатичних вузлів здійснюється ампліпульстерапія, на слідуючу добу на ці зони діють ультразвуком. Курс лікування 16 – 20 процедур.
ДМХ: випромінювач діаметром 10 см фіксують без зазору на шкірі ураженої половини обличчя. У доклінічному періоді контрактури використовують щадящу методику впливу: потужність 6 – 8 Вт, тривалість 7 – 10 хвилин. У ранньому та пізньому клінічному періоді контрактури – потужність 10 – 15 Вт, тривалість 10 – 15 хвилин. Під час процедури у зоні впливу пацієнт відчуває помірне тепло. Курс лікування 10 -20 процедур, щоденно.
 
Термін санаторно-курортного лікування: 24 дні.
 
Показники якості лікування: поліпшення порушених функцій нерву (зменшення парезу, згладжування асиметрії обличчя), покращення електропроводності нерву.
 
Протипоказання: гострий період захворювання, наявність контрактур та синкінезій є протипоказом до електротерапії.
 
* - ступінь доказовості А за Ю.Л. Шевченком, І.Н. Денисовим, В.І. Кулаковим, Р.М. Хаітовим (см Клинические рекомендации для практикующих врачей, основанные на доказательной медицине. – 2-е изд., - М.: ГЭОТАР-МЕД, 2003. – 1248 с.)